Integrovaná politika kvality a environmentu

Vytisknout
 • Vedení organizace Technické služby Moravská Třebová s.r.o., přijalo v rámci  svých realizačních procesů: zejména sběr a likvidace odpadů, správa nemovitostí, správa sportovišť, pohřebnictví, stavby, úklid a údržba zeleně, elektromontážní práce, následující politiku k zajištění efektivního řízení organizace.
 • Základní aktivitou naší organizace se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.
  Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.
 • Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.
 • Kvalitu našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet.

Vedení organizace se v rámci své politiky
     z a v a z u j e :

 • dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb je naším prvořadým cílem
 • jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné  požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
 • udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci  své politiky,
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem,
 • vést otevřený dialog se pracovníky, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí.
 • Předcházet vzniku havarijních situací
 • Důsledně realizovat hospodárná preventivní opatření v oblasti vzniku a využití odpadu
 • Zajišťovat technická opatření optimalizující spotřebu PHM a snižování emisí

 

Gabriela Horčíková-jednatel
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

Copyright 2011 Integrovaná politika kvality a environmentu. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free